замислен

прил. - умислен, потънал в мисли, погълнат от мисли, размислен, замечтан, вдълбочен, вглъбен, унесен, съсредоточен, угрижен, загрижен, навъсен, сериозен, разсъдителен
прил. - обмислен, предумишлен, скроен, разсъден, предначертан, преднамерен
прил. - мрачен, печален

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Космополис — (грч. Kosmos, polis град) замислен, претпоставен идеален, светски град на иднината …   Macedonian dictionary

  • актант — (лат actus) замислен или реален, обликуван елемент на текст чие значење одредува некоја порака …   Macedonian dictionary

  • апстрактен — (лат abstractus) лог добиен со апстракција, обопштен, мислен, замислен, што постои само како поим …   Macedonian dictionary

  • виртуелен — (фр. virtuel) лат. 1. силен, моќен, способен за дејство, но скриен, што не се појавува, но може да се појави, можен во иднината 2. потенцијален, евентуален 3. нереален, замислен, вообразен …   Macedonian dictionary

  • идеален — (лат. idealis) 1. фил. што се јавува како идеја, што се однесува на идеја, на дејност на свеста духовен, мисловен, интелектуален 2. замислен, што не постои реално, што постои само во мислите каков што би требало да биде 3. совршен, блескав,… …   Macedonian dictionary

  • идеен — (грч. idea) 1. што постои само како идеја, мислен, замислен, што постои само во мислите нереален, нестварен 2. предан на идејата, уверен, подготвен на жртва за идејата …   Macedonian dictionary

  • имагинарен — (лат. imaginarius) замислен, измислен, вообразен, нереален …   Macedonian dictionary

  • космографија — (грч. cosmos, graphia опишување) 1. опишување на целиот состав на вселената, на вселенските тела и на појавите што се случуваат во нив опишување на Земјината топка општи податоци за астрономијата, физичката географија и метеорологијата 2. опис на …   Macedonian dictionary

  • перпетуум-мобиле — (лат. perpetuum mobile) замислен, но практично неостварлив и спротивен на физичките закони, вечен мотор што би бил постојано во движење без дејство на никаква сила што би го движела …   Macedonian dictionary

  • путативен — (лат. putativus) 1. таканаречен, божемен 2. замислен, претпоставен 3. што се смета како законски, а не е таков путативен брак брак што е склучен без знаење дека постоела некаква пречка за неговото склучување (во случај да се откријат пречките, а… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.